Bà Phạm Thị Hằng giữ chức vụ GĐKD của Công Ty TNHH HM LANDCO chi nhánh Nghệ An trong thời gian từ 01/05/2019 đến 30/04/2020.

LÝ DO: không đạt chỉ tiêu doanh số, và cách làm việc cá nhân ảnh hưởng đến công ty nên sếp tổng quyết định cho nghỉ việc tại công ty TNHH HMLANDCO Chi nhánh Nghệ An .

 

 

 

 

 

Admin

Với phương châm hoạt động chính của Hmlandco là “tận tâm - tận tụy - tận tình”.