Bà Phạm Thị Hằng giữ chức vụ GĐKD của Công Ty TNHH HM LANDCO chi nhánh Nghệ An trong thời gian từ 01/05/2019 đến 30/04/2020.

 

Admin

Với phương châm hoạt động chính của Hmlandco là “tận tâm - tận tụy - tận tình”.