Ông Nguyễn Văn Ngà đã làm việc tại công ty từ ngày 27/05/2019 và nghỉ việc tại công ty ngày 14/06/2020.

Ông Nguyễn Đức Hiệp đã làm việc tại công ty từ ngày 16/05/2019 và nghỉ việc tại công ty ngày 14/06/2020..

Vì một số lí do công ty quyết định cho hai bạn thôi  việc tại Công Ty BĐS  HMLANDCO Chi Nhánh Nghệ An.

 

Admin

Với phương châm hoạt động chính của Hmlandco là “tận tâm - tận tụy - tận tình”.