Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty Hmlandco
Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty Hm landco

Hiện nay cơ cấu bộ máy quản lý Công ty TNHH HM LANDCO chi nhánh Nghệ An bao gồm:

Hội đồng thành viên:

Hội đồng thành viên là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty TNHH HM LANDCO. Hội đồng thành viên nhân danh công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của công ty. HĐTV có trách nhiệm giám sát hoạt động của Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong công ty. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên do  pháp luật, điều lệ công ty quy định.

Tổng Giám Đốc:

Tổng Giám đốc điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 

Trợ Lý Tổng Giám Đốc:

 Trợ lý tổng giám đốc giúp việc Tổng Giám đốc trong từng lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nội dung công việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc được Tổng Giám đốc ủy quyền theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Phòng kinh doanh:

Bao gồm Giám đốc kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh và toàn thể nhân viên kinh doanh của công ty. Chịu trách nhiệm đảm bảo doanh số của công ty theo KPI của Tổng Giám Đốc, lên kế hoạch mục tiêu doanh số hàng tháng, hàng quý và hàng năm trình duyệt Tổng Giám Đốc. 

Phòng Marketing:

Đảm nhận quảng bá, xây dựng hình ảnh và thương hiệu của công ty trên các phương tiện truyền thông. Đồng thời chịu trách nhiệm hỗ trợ phòng Kinh doanh chạy quảng cáo để bán hàng hiệu quả.

Phòng hậu mãi-hỗ trợ khách hàng:

Hỗ trợ khách hàng các chính sách liên quan đến thủ tục pháp lý trước, trong và sau khi mua sản phẩm của công ty. Đảm nhận các vấn đề liên quan đến chăm sóc khách hàng, giải quyết các đơn, thư từ khiếu nại của khách hàng trước Ban lãnh đạo của công ty.

Phòng kế toán:

Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước công ty về lĩnh vực tài chính kế toán. Phòng có chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm, tổ chức công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định và các báo cáo quản trị theo yêu cầu của công ty, thực hiện thu tiền bán hàng, quản lý kho quỹ, chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc lập hóa đơn chứng từ ban đầu cho công tác hạch toán kế  toán; hướng dẫn, tổng hợp báo cáo thống kê.

Phòng hành chính-nhân sự:

Đảm nhận các công việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, vận hành hệ thống lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo đúng quy định của công ty. Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động toàn công ty, theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động công ty, thực hiện các công việc hành chính khác liên quan hoặc theo yêu cầu.